Zadanie 73

iko

Napisz program, który dla podanej liczby A większej od 1 wyświetla liczby parzyste od 1 do A oddzielone średnikami.

Podaj liczbę A: