iko

Zadanie 62

Napisz program, który dla podanej wartości wyświetla ocenę wyrażoną słownie według następującego klucza:
0 – nieklasyfikowany
1,2,3 – poprawny
4,5 – dobry
6 – wyróżniający.
Na pozostałe wartości reaguje wyświetleniem komunikatu: „niewłaściwa liczba”.