iko

Zadanie 54

Napisz program, który czyta dwie liczby całkowite A i B różne od 0 i odpowiada ile razy A mieści się w B. W przypadku A>B odpowiada ile razy B mieści się w A.