iko

Zadanie 51

Napisz program, który dla danych boków 2 prostokątów obliczy ich pola i odpowie na pytanie, który z nich jest większy. Uwzględnij sytuację równych prostokątów.