iko

Zadanie 48

Napisz program, który sprawdza warunek czy podana liczba jest nieparzysta i podzielna przez 5. Program odpowiada jedynie „Tak” lub „Nie”.

podaj liczbę =