iko

Zadanie 47

Napisz program, który: dla dowolnych trzech liczb większych od zera sprawdzi czy liczby te mogą tworzyć trójkąt prostokątny.

podaj A: podaj B: podaj C: