iko

Zadanie 43

Dana jest liczba całkowita większa od 0. Napisz program który: sprawdza czy podana liczba całkowita jest dwucyfrowa i jeśli tak sprawdza dodatkowo czy jest parzysta czy nie.

podaj liczbę: =