iko

Zadanie 40

Napisz program, który pyta o nazwę zupy – jeśli zupa to „grzybowa” lub „grochowa” odpowiada, że lubi te zupę. W innym przypadku odpowiada, że nie lubi tej zupy wykorzystując w odpowiedzi jej nazwę np. Zupa pomidorowa – nie lubię tej zupy!!!

wpisz nazwę zupy: =