iko

Zadanie 36

Napisz program, który:
dla liczb całkowitych (program powinien sprawdzić, czy liczby są całkowite) A i B sprawdza czy A jest podzielne przez B (wykorzystaj funkcję zwracającą resztę z dzielenia).

podaj a: podaj b: