iko

Zadanie 35

Napisz program,
który dla podanych dwóch równań prostych odpowie czy proste te są prostopadłe.