iko

Zadanie 32

Napisz program, który losuje dwie liczby pseudolosowe z zakresu od a do b, wyświetla te liczby i określa która z nich jest większa, mniejsza, czy liczby są równe.