iko

Zadanie 27

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który dla danych współrzędnych trzech punktów (x1,y1) , (x2,y2) , (x3,y3) oblicza odległość między tymi punktami.

wzór

P1:

P2:

P3: