iko

Zadanie 26

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który dla danych współrzędnych punktów ( x1,y1) oraz (x2, y2) oblicza odległość między tymi punktami.

wzór