iko

Zadanie 23

Napisz program, który dla podanych boków trójkąta równoramiennego, oblicza jego wysokość.

trójkąt równoramienny