iko

Zadanie 19

Napisz program, który wartość kąta wyrażoną w stopniach zamienia na radiany.
Uwaga: 1o = (π/180)rad.