iko

Zadanie 14

Napisz program, który oblicza i wyświetla tabliczkę mnożenia dla podanej liczby całkowitej. W przypadku podania liczby rzeczywistej program powinien zignorować część dziesiętna i jako daną do obliczeń przyjąć pozostałą część całkowitą.