iko

Zadanie 11

Autor: Damian Kłos

Napisz program, który oblicza zadany procent z podanej wartości. Na przykład dla wartości 120 50% to 60.

%