iko

Zadanie 102

Napisz program, który do dwuwymiarowej tablicy o wymiarach 7 x 7 wpisuje liczby pseudolosowe z zakresu <0,9>, wyświetla tą tablicę, a następnie oblicza sumę liczb rozmieszczonych wzdłuż przekątnych:

Program wyświetla te sumy i odpowiada na pytanie, która z nich jest większa, lub czy są równe.