iko

Zadanie 7

Napisz program, który dla podanej temperatury w stopniach Celsjusza zamienia ją na stopnie Kelwina i Fahrenheita.

podaj temperaturę w oC: