iko

Zadanie 3

Napisz program, który dla czterech liczb rzeczywistych oblicza i wyświetla ich średnią geometryczną. Wynik wyświetl w dwóch postaciach. Bez zaokrąglenia oraz z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku.

podaj a: podaj b: podaj c: podaj d: